ThamNTH

 • Tổng số các hoạt động 8
 • Hoạt động sau cùng
 • Thành viên kể từ ngày
 • Đang theo dõi 0 người dùng
 • Được theo dõi bởi 0 người dùng
 • Bình chọn 0
 • Đăng ký 4

Tổng quan hoạt động

Hoạt động gần nhất của ThamNTH
 • ThamNTH đã tạo một bài viết,

  Hướng dẫn phân bổ lại lead chưa lưu thuộc quản lý của nhân viên này cho các nhân viên khác

  Bước 1: Chọn vào màn hình Danh sách Page ở Menu Facebook Bước 2: Chọn chức năng Đổi người phụ trách Bước 3: Chọn Các Fanpage FB cần chuyển lead Bước 4: Chọn Người phụ trách hiện tại (cũ) (Chỉ chọn ...

 • ThamNTH đã tạo một bài viết,

  Hướng dẫn phân quyền chỉnh sửa cấu hình Facebook

  Bước 1:  Ở màn hình Người dùng, chọn Cập nhật quyền cho user  Bước 2: Quyền truy cập -> Kết nối trang Facebook ->Quản lý Facebook Page -> Lưu lại ==> Khi đã phân quyền, user mới có quyền chỉnh sử...

 • ThamNTH đã tạo một bài viết,

  Hướng dẫn tái phân bổ danh sách lead màn hình quản lý Lead

  Bước 1: Vào màn hình https://lavender.o2o.vn/manageLead sau đó Lọc danh sách cần phân bổ lead cần phân bổ  Bước 2: Chọn Thao tác và chọn Tái phân bổ như hình Bước 3: Ở popup phân bổ, chọn Nhóm, d...

 • ThamNTH đã tạo một bài viết,

  Hướng dẫn tạo nguồn lead/trạng thái lead

  Tạo nguồn Lead  Bước 1: Chọn vào cài đặt chung -> Chọn Nguồn lead  Bước 2: Nhập các thông tin và chọn vào nút Làm mới để tạo mới nguồn lead Tạo trạng thái Lead Bước 1: Chọn Cài đặt chung -> Trạng...